Secondary project briefs (ages 11+)


Bronze Awards are typically completed by students aged 11+. They complete a ten-hour project which is a perfect introduction to STEM project work. Over the course of the project, teams of students design their own investigation, record their findings, and reflect on their learnings. This process gives students a taste of what it is like to be a scientist or engineer in the real-world.


Silver Awards are typically completed by students aged 14+ over thirty hours. Project work at Silver level is designed to stretch your students and enrich their STEM studies. Students direct the project, determining the project’s aim and how they will achieve it. They carry out the project, record and analyse their results and reflect on the project and their learnings. All Silver projects are assessed by CREST assessors via our online platform.


Gold Awards are typically completed by students aged 16+ over seventy hours. Students’ projects are self-directed, longer term and immerse them in real research. At this level, we recommend students work with a mentor from their chosen STEM field of study. All Gold projects are assessed by CREST assessors via our online platform. There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


Find out how to build practical CREST projects into secondary science lessons using our free teacher guidance pack. Supporting this guidance are easy-to-use, free-to-download mapping workbooks, which match individual Bronze, Silver and Gold CREST Award projects with each area of the secondary science curricula for England, Wales, Scotland and Northern Ireland. You can download and save your own copy of the relevant mapping workbook via the following links:


England

Northern Ireland

Scotland

Wales


To browse the briefs, click the buttons below or scroll down.

Views
1 year ago

Dysgu peirianyddol Arian

 • Text
 • Arian
 • Gyfer
 • Wneud
 • Bydd
 • Crest
 • Unrhyw
 • Dysgu
 • Myfyrwyr
 • Peirianyddol
 • Prosiect
 • Eich
This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Canllawiau athrawon

Canllawiau athrawon Cynorthwy-ydd personol Mae gan lawer ohonom gynorthwywyr personol rhithwir yn ein cartrefi eisoes. Mae rhai cynorthwywyr rhithwir yn gallu dehongli lleferydd dynol ac ymateb trwy leisiau wedi'u syntheseiddio. Gall defnyddwyr ofyn cwestiynau i'w cynorthwywyr, rheoli dyfeisiau awtomeiddio cartref a chwarae cyfryngau trwy lais, a rheoli tasgau sylfaenol eraill fel e-bost, rhestrau i'w gwneud, a chalendrau gyda gorchmynion llafar. Mae mwy a mwy o ddatblygiadau a chynhyrchion pwrpasol newydd yn dod i'r amlwg i ddiwallu anghenion penodol, gan gynnwys cynorthwywyr personol ar gyfer pobl hŷn. Gall cynhyrchion cyfredol gyflawni tasgau neu wasanaethau fel monitro iechyd, olrhain biometreg gwisgadwy (fel fitbits), canfod slip, baglu a chwympo, a darparu cwmnïaeth rithwir. Ar ben hynny, mae cwmnïau'n gweithio'n barhaus ar ddatblygiadau newydd i ddiwallu anghenion pobl hŷn. Yn y prosiect hwn, bydd myfyrwyr yn dylunio eu cynorthwyydd personol eu hunain ar gyfer person hŷn. Bydd angen iddynt ymchwilio i anghenion pobl hŷn, a llunio atebion arloesol i ddiwallu'r anghenion hynny. Cwestiynau ysgogi • Pa heriau arferol y mae pobl oedrannus yn eu hwynebu? • Darganfyddwch pa fathau o dasg (tasgau) a allai beri anawsterau i bobl hŷn. Pa dasgau y gallai dyfeisiau digidol fod yn addas iawn i helpu gyda nhw? • Pa dasgau sydd angen cyffyrddiad dynol? • Sut fyddech chi'n rheoli pryderon am breifatrwydd neu urddas? • Sut y byddwch chi'n rheoli'ch cynorthwy-ydd? • Cofiwch, mae angen iddo fod yn hawdd ei ddefnyddio. Ceisiwch arbrofi gyda defnyddio cynorthwywyr rhithwir presennol a'u cysylltu â dyfeisiau i gyflawni tasgau yn y cartref. 10

Briff y myfyriwr Cynorthwy-ydd personol Mae gan lawer ohonom gynorthwywyr personol rhithwir yn ein cartrefi eisoes. Mae rhai cynorthwywyr rhithwir yn gallu dehongli lleferydd dynol ac ymateb i gwestiynau, rheoli dyfeisiau awtomeiddio electronig a chartref eraill, a rheoli rhai tasgau sylfaenol. Mae mwy a mwy o ddatblygiadau a chynhyrchion pwrpasol newydd yn dod i'r amlwg i ddiwallu anghenion penodol, gan gynnwys monitro iechyd, olrhain biometreg gwisgadwy (fel fitbits), canfod slip, baglu a chwympo, a rhith gwmnïaeth. Dychmygwch eich bod chi'n ofalwr sy'n ymweld â phobl oedrannus yn eu cartrefi. Rydych chi'n gwybod mai chi yw'r unig help sydd ganddyn nhw, i rai ohonyn nhw, a'u bod nhw ar eu pen eu hunain yn y tŷ am ran helaeth o'r diwrnod. Dyluniwch eich cynorthwy-ydd personol eich hun yn benodol ar gyfer anghenion pobl hŷn. Dechrau arni Dechreuwch trwy ymchwilio i anghenion pobl hŷn. Fe allech chi gyfweld â rhai pobl hŷn rydych chi'n eu hadnabod, neu gysylltu â sefydliad sy'n gweithio gyda phobl hŷn yn eich ardal chi. Meddyliwch sut y gallai cynorthwy-ydd rhithwir a dyfeisiau clyfar ddiwallu'r anghenion hynny. Adnoddau defnyddiol • Cynorthwyydd rhithwir sy'n helpu pobl hŷn i gadw'n actif https://ec.europa.eu/digitalsingle-market/en/news/alfred-virtual-assistanthelping-older-people-stay-active • Rhith asiantau fel cynorthwywyr dyddiol https://link.springer.com/chapter/10.1007/978 -3-642-40415-3_7 • Cysylltu roomba â chynorthwy-ydd Google https://hackernoon.com/how-i-set-up-roomcleaning-automation-with-google-home-homeassistant-and-xiaomi-vacuum-cleaner- 9149e0267e6d • Compatible commands for a wifi enabled robot and a Google Assistant enabled device https://homesupport.irobot.com/app/answers/ detail/a_id/1509/~/compatible-commands-fora-wi-fi-connected-robot-and-a-googleassistant-enabled • Adeiladu chatbot gyda a heb sgiliau codio https://medium.com/datadriveninvestor/buildi ng-chatbot-with-and-without-coding-skillsbc181d3bb025 • Chatterbot https://chatterbot.readthedocs.io/en/stable/ Iechyd a diogelwch Er mwyn osgoi unrhyw ddamweiniau, gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw at y canllawiau iechyd a diogelwch canlynol cyn cychwyn: • Darganfyddwch a yw unrhyw un o'r deunyddiau, yr offer neu'r dulliau yn beryglus gan ddefnyddio http://science.cleapss.org.uk/Resources/Stude nt-Safety-Sheets/ • asesiadau risg (meddyliwch am yr hyn a allai fynd o'i le a pha mor ddifrifol y gallai fod fod). • Penderfynwch beth sydd angen i chi ei wneud i leihau unrhyw risgiau (fel gwisgo offer amddiffynnol personol, gwybod sut i ddelio ag argyfyngau ac ati). • Sicrhewch fod digon o le i weithio. • Cliriwch unrhyw bberyglon slip neu faglu yn brydlon. • Sicrhewch fod eich athro / athrawes yn cytuno â'ch cynllun a'ch asesiad risg 11

Bronze level

Ten hour projects recommended for ages 11+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Bronze Awards page.


Back to top

Bronze

Silver level

Thirty hour projects recommended for ages 14+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Silver Award page.


Back to top

Silver

Gold level

Seventy hour projects recommended for ages 16+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Gold Awards page


Back to top

Gold

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association