Secondary project briefs (ages 11+)


Bronze Awards are typically completed by students aged 11+. They complete a ten-hour project which is a perfect introduction to STEM project work. Over the course of the project, teams of students design their own investigation, record their findings, and reflect on their learnings. This process gives students a taste of what it is like to be a scientist or engineer in the real-world.


Silver Awards are typically completed by students aged 14+ over thirty hours. Project work at Silver level is designed to stretch your students and enrich their STEM studies. Students direct the project, determining the project’s aim and how they will achieve it. They carry out the project, record and analyse their results and reflect on the project and their learnings. All Silver projects are assessed by CREST assessors via our online platform.


Gold Awards are typically completed by students aged 16+ over seventy hours. Students’ projects are self-directed, longer term and immerse them in real research. At this level, we recommend students work with a mentor from their chosen STEM field of study. All Gold projects are assessed by CREST assessors via our online platform. There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


Find out how to build practical CREST projects into secondary science lessons using our free teacher guidance pack. Supporting this guidance are easy-to-use, free-to-download mapping workbooks, which match individual Bronze, Silver and Gold CREST Award projects with each area of the secondary science curricula for England, Wales, Scotland and Northern Ireland. You can download and save your own copy of the relevant mapping workbook via the following links:


England

Northern Ireland

Scotland

Wales


To browse the briefs, click the buttons below or scroll down.

Views
1 year ago

Dysgu peirianyddol Efydd

 • Text
 • Efydd
 • Gyfer
 • Unrhyw
 • Defnyddio
 • Mewn
 • Peirianyddol
 • Iechyd
 • Dysgu
 • Myfyrwyr
 • Prosiect
 • Eich
This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Canllawiau athrawon

Canllawiau athrawon Amaethyddiaeth Deallusrwydd Artiffisial Mae'r datblygiadau diweddaraf mewn dysgu peirianyddol ar gyfer ffermio yn cynnwys: robotiaid ymreolaethol ar gyfer cynaeafu cnydau; defnyddio dronau, technoleg sy'n seiliedig ar feddalwedd, ac algorithmau i ddal a phrosesu data am iechyd cnydau a phridd; a, modelau dysgu peirianyddol i olrhain a rhagfynegi effeithiau amgylcheddol ar gynnyrch cnydau fel newidiadau tywydd. Yn y prosiect hwn, bydd myfyrwyr yn cael eu herio i feddwl am ffyrdd arloesol y gellid defnyddio adnabod delwedd, sain a symud ar gyfer ffermio ac amaethyddiaeth, ac yna dylunio a gwneud eu offeryn syml ei hun wedi'i bweru gan Ddeallusrwydd Artiffisial gan ddefnyddio'r ap teachable machine. Cwestiynau ysgogi • Pa swyddi arferol sydd ar fferm? Sut mae'r ffermwr yn gwybod pryd mae angen iddo wneud y swyddi hyn? • Sut mae ffermwr yn defnyddio golwg a sain yn ei swydd? Meddyliwch â allai offer sy'n defnyddio adnabod delwedd, sain neu symud ei helpu i gyflawni'r dasg honno. • Sut y byddwch chi'n profi a yw’ch offeryn yn gweithio? 8

Briff y myfyriwr Amaethyddiaeth Deallusrwydd Artiffisial Mae ffactorau fel newid yn yr hinsawdd, twf yn y boblogaeth a phryderon diogelwch bwyd wedi gyrru'r diwydiant amaeth i geisio dulliau mwy arloesol o amddiffyn a gwella cynnyrch cnwd. Mae'r datblygiadau diweddaraf mewn dysgu peirianyddol ar gyfer ffermio yn cynnwys: robotiaid ymreolaethol ar gyfer cynaeafu cnydau; defnyddio dronau, technoleg sy'n seiliedig ar feddalwedd, ac algorithmau i ddal a phrosesu data am iechyd cnydau a phridd; a, modelau dysgu peiriannau i olrhain a rhagfynegi effeithiau amgylcheddol ar gynnyrch cnwd. Dychmygwch eich bod chi'n ffermwr. Rydych wedi clywed am rai technolegau newydd y mae ffermwyr eraill yn eu defnyddio. Mae un fferm wedi dechrau defnyddio synwyryddion lleithder, sy'n cysylltu ag ap i ddweud wrthych pryd mae angen dyfrio'ch cnydau, er mwyn helpu i leihau'r defnydd o ddŵr. Mae gan un arall dronau amaethyddol, gyda golwg is-goch agos, i weld malltod mewn ychydig o blanhigion cyn iddo ymledu. Rydych chi am feddwl am ffordd newydd y gallai technoleg ffermio helpu i wneud eich fferm yn fwy effeithlon. Dyluniwch offeryn dysgu peirianyddol i helpu i wella ffermio ac amaethyddiaeth. Dechrau arni Yn y prosiect hwn byddwch yn dylunio ffordd arloesol y gallai dysgu peirianyddol fod yn ddefnyddiol ar gyfer ffermio ac amaethyddiaeth. Rhowch gynnig ar yr ap teachable machine (gweler Adnoddau Defnyddiol) i helpu i fynd i'r afael â sut mae systemau dysgu peirianyddol yn gweithio. Dechreuwch trwy ddarllen am yr offer ffermio uwchdechnoleg diweddaraf gan ddefnyddio’r dolenni ‘Adnoddau defnyddiol’. Mae syniadau ar gyfer gwahanol swyddi y mae angen i ffermwyr eu gwneud yn rheolaidd, adnoddau y mae ffermydd yn defnyddio llawer ohonynt, a phroblemau cyffredin i ffermydd. Efallai y gallwch chi gyfweld â ffermwr lleol. A oes ffordd y gellid defnyddio data o ddelweddau, sain neu symudiadau i helpu i wneud swydd y mae bod dynol fel arfer yn ei gwneud, lleihau'r defnydd o adnoddau drud, neu ddatrys problem? Defnyddiwch eich ymchwil i feddwl am gysyniad sy'n defnyddio dysgu peirianyddol. Pethau i feddwl amdanynt • Pa fath o dasgau sydd angen eu gwneud yn rheolaidd ar fferm? Pa mor rheolaidd maen nhw'n cael eu gwneud? Sut mae ffermwyr yn gwybod pryd i'w gwneud? 9 • Rhaid i ffermwyr ddelio â llawer o bethau sydd y tu hwnt i'w rheolaeth - llifogydd, sychder, plâu. Pa fesurau y gallent eu cymryd i amddiffyn eu cnydau a'u hanifeiliaid pe gallent ragweld y digwyddiadau hyn yn well? • Pa fathau o bethau y mae angen i ffermwyr eu rhagweld? Sut gallai data helpu i lywio'r rhagfynegiadau hyn? • A yw'ch syniadau'n defnyddio dysgu peirianyddol? Ydyn nhw'n dysgu o enghreifftiau, data a phrofiad? Adnoddau defnyddiol • Ap teachable machine https://teachablemachine.withgoogle.com/ • Fideo yma am amaethyddiaeth technolegol https://www.bbc.com/reel/video/p07dgymk/thehigh-tech-farming-revolution • Follow the Food https://www.bbc.com/future/bespoke/follow-thefood/ • Sut mae technoleg yn trawsnewid amaethyddiaeth https://www.nytimes.com/2019/09/06/business/f arming-technology-agriculture.html Iechyd a diogelwch Er mwyn osgoi unrhyw ddamweiniau, gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw at y canllawiau iechyd a diogelwch canlynol cyn cychwyn: • Darganfyddwch a yw unrhyw un o'r deunyddiau, yr offer neu'r dulliau yn beryglus gan ddefnyddio http://science.cleapss.org.uk/Resources/Student- Safety-Sheets/ • Asesiadau risg (meddyliwch am yr hyn a allai fynd o'i le a pha mor ddifrifol y gallai fod fod). • Penderfynwch beth sydd angen i chi ei wneud i leihau unrhyw risgiau (fel gwisgo offer amddiffynnol personol, gwybod sut i ddelio ag argyfyngau ac ati). • Sicrhewch fod digon o le i weithio. • Cliriwch beryglon slip neu faglu yn brydlon. • Sicrhewch fod eich athro / athrawes yn cytuno â'ch cynllun a'ch asesiad risg.

Bronze level

Ten hour projects recommended for ages 11+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Bronze Awards page.


Back to top

Bronze

Silver level

Thirty hour projects recommended for ages 14+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Silver Award page.


Back to top

Silver

Gold level

Seventy hour projects recommended for ages 16+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Gold Awards page


Back to top

Gold

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association