Secondary project briefs (ages 11+)


Bronze Awards are typically completed by students aged 11+. They complete a ten-hour project which is a perfect introduction to STEM project work. Over the course of the project, teams of students design their own investigation, record their findings, and reflect on their learnings. This process gives students a taste of what it is like to be a scientist or engineer in the real-world.


Silver Awards are typically completed by students aged 14+ over thirty hours. Project work at Silver level is designed to stretch your students and enrich their STEM studies. Students direct the project, determining the project’s aim and how they will achieve it. They carry out the project, record and analyse their results and reflect on the project and their learnings. All Silver projects are assessed by CREST assessors via our online platform.


Gold Awards are typically completed by students aged 16+ over seventy hours. Students’ projects are self-directed, longer term and immerse them in real research. At this level, we recommend students work with a mentor from their chosen STEM field of study. All Gold projects are assessed by CREST assessors via our online platform. There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


Find out how to build practical CREST projects into secondary science lessons using our free teacher guidance pack. Supporting this guidance are easy-to-use, free-to-download mapping workbooks, which match individual Bronze, Silver and Gold CREST Award projects with each area of the secondary science curricula for England, Wales, Scotland and Northern Ireland. You can download and save your own copy of the relevant mapping workbook via the following links:


England

Northern Ireland

Scotland

Wales


To browse the briefs, click the buttons below or scroll down.

Views
2 months ago

Ffurflen dystiolaeth Efydd atodol myfyriwr AAAA

 • Text
 • Librarycrestawardsorg
 • Atodol
 • Dystiolaeth
 • Addysgwr
 • Gynnwys
 • Gyfer
 • Myfyrwyr
 • Gallu
 • Efydd
 • Gwaith
 • Ffurflen
 • Prosiect
 • Myfyriwr

Ffurflen dystiolaeth Efydd atodol myfyriwr

Ffurflen dystiolaeth Efydd atodol myfyriwr AAAA Enw’r myfyriwr Teitl y prosiect Enw’r oedolyn cefnogol sy’n llenwi’r ffurflen Ynglŷn â’r ddogfen Mae Gwobrau CREST ar gael i fyfyrwyr o bob gallu. Mae’r rhan fwyaf o lefelau CREST yn cael eu ‘asesu gan yr addysgwr’, sy’n golygu y gall athro neu oedolyn arall asesu myfyrwyr ar sail y gwaith y maent yn ei weld yn ei gwblhau. Os nad yw myfyrwyr yn gallu llenwi'r llyfr gwaith neu'r ffurflen broffil eu hunain, mae croeso i addysgwr lenwi'r ffurflen hon ar eu rhan. Sut i ddefnyddior ffurflen Mae'r ffurflen hon wedi'i darparu fel bod oedolion sy'n cefnogi myfyrwyr ag AAAA ar lefel Efydd yn gallu darparu tystiolaeth ychwanegol ar gyfer y gwaith a gwblhawyd mewn achosion lle nad yw'r myfyriwr yn gallu cyfathrebu'n effeithiol am ei waith ei hun. Ni ddylid defnyddio'r ffurflen hon ar gyfer myfyrwyr heb AAAA ac ni ddylai unrhyw fyfyriwr ei llenwi. Dylech lenwi'r adrannau isod, gan fod yn glir: pa waith a gwblhawyd gan y myfyriwr; sut yr oeddynt wedi cymeryd perchnogaeth o'r prosiect; a sut y gwnaethant benderfyniadau am eu gwaith. Ni ddylai'r adran hon ddisgrifio'r prosiect ei hun, yn hytrach y gwaith a gyflawnwyd gan eich myfyriwr. Datganiad addysgwr Gallaf gadarnhau bod y wybodaeth isod a ddarparwyd ar gyfer y myfyriwr yn gywir, a fy mod wedi cefnogi’r myfyriwr gyda’i brosiect. Enw’r addysgwr: _______________________________ Llofnod: ______________________________________ Dyddiad: ________________________________________ DS. Ar gyfer Gwobrau Efydd rydym yn disgwyl tua 10 awr o waith prosiect. Managed by Supported by

Bronze level

Ten hour projects recommended for ages 11+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Bronze Awards page.


Back to top

Bronze

Silver level

Thirty hour projects recommended for ages 14+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Silver Award page.


Back to top

Silver

Gold level

Seventy hour projects recommended for ages 16+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Gold Awards page


Back to top

Gold

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association