Secondary project briefs (ages 11+)


Bronze Awards are typically completed by students aged 11+. They complete a ten-hour project which is a perfect introduction to STEM project work. Over the course of the project, teams of students design their own investigation, record their findings, and reflect on their learnings. This process gives students a taste of what it is like to be a scientist or engineer in the real-world.


Silver Awards are typically completed by students aged 14+ over thirty hours. Project work at Silver level is designed to stretch your students and enrich their STEM studies. Students direct the project, determining the project’s aim and how they will achieve it. They carry out the project, record and analyse their results and reflect on the project and their learnings. All Silver projects are assessed by CREST assessors via our online platform.


Gold Awards are typically completed by students aged 16+ over seventy hours. Students’ projects are self-directed, longer term and immerse them in real research. At this level, we recommend students work with a mentor from their chosen STEM field of study. All Gold projects are assessed by CREST assessors via our online platform. There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


Find out how to build practical CREST projects into secondary science lessons using our free teacher guidance pack. Supporting this guidance are easy-to-use, free-to-download mapping workbooks, which match individual Bronze, Silver and Gold CREST Award projects with each area of the secondary science curricula for England, Wales, Scotland and Northern Ireland. You can download and save your own copy of the relevant mapping workbook via the following links:


England

Northern Ireland

Scotland

Wales


To browse the briefs, click the buttons below or scroll down.

Views
1 year ago

Heriau Mawr y Strategaeth Ddiwydiannol Arian

 • Text
 • Bydd
 • Mewn
 • Ddefnyddio
 • Gyfer
 • Gwnewch
 • Angen
 • Myfyrwyr
 • Unrhyw
 • Prosiect
 • Eich
This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Deallusrwydd Artiffisial

Deallusrwydd Artiffisial a Data Fferm y dyfodol Briff y prosiect Yn y prosiect hwn byddwch yn ymchwilio i sut y gellid defnyddio deallusrwydd artiffisial i gynyddu cynhyrchiant a dyluniad bwyd a phrofi offeryn Deallusrwydd Artiffisial i adnabod pan fydd ffrwyth yn barod i'w bigo. Naill ai ymchwiliwch ar y rhyngrwyd neu ewch i gyfweld â rhywun sy'n gweithio ar fferm i ddarganfod beth sy'n gysylltiedig â thyfu bwyd yn fasnachol. Gwnewch restr o'r tasgau sydd angen eu gwneud. Gwnewch ychydig o ymchwil i ddarganfod sut mae Deallusrwydd Artiffisial yn gweithio a sut mae'r dechnoleg hon yn cael ei datblygu i gefnogi ffermio. Gallech ymchwilio i dronau fferm sy'n defnyddio peiriant technoleg adnabod gweledol, chatbots ffermio ac apiau ffermio fel Plantix. Mae system ddeallusrwydd artiffisial yn dysgu defnyddio enghreifftiau yn hytrach na dilyn set o gyfarwyddiadau. Bydd angen i chi hyfforddi'r cyfrifiadur gan ddefnyddio llawer o ddelweddau enghreifftiol o ffrwythau, yn aeddfed a rhai anaeddfed. Penderfynwch pa ffrwythau neu gnwd y byddwch chi'n eu defnyddio a sut rydych chi'n meddwl y gallai'r system weithio. Defnyddiwch machinelearningforkids.co.uk neu offer tebyg ar y we i roi cynnig ar syniadau. Gofynnwch i'ch athro sefydlu cyfrif ar eich cyfer chi. Defnyddiwch daflenni gwaith y prosiect ar y wefan hon i roi mwy o syniadau i chi ar gyfer eich prosiect eich hun. Penderfynwch faint o ddelweddau y bydd angen i chi eu casglu, sut y byddwch chi'n eu grwpio yn ddosbarthiadau, pa mor amrywiol fydd y delweddau a sut y byddwch chi'n gwybod unwaith y bydd gennych chi ddigon. Efallai y bydd angen i chi arbrofi gyda'r model cyfrifiadurol i weld beth sy'n gweithio. Ar ôl i chi greu model hyfforddedig, profwch ef i weld pa mor effeithiol ydyw. Ystyriwch sut y gellid defnyddio'ch teclyn ar fferm go iawn a sut y gallai fod angen ei addasu. Pethau i feddwl amdanynt • Sut mae'r amrywiaeth o ddelweddau yn effeithio ar ba mor llwyddiannus yw'ch teclyn? • Pa mor ddefnyddiol fyddai'ch teclyn i ffermwyr? • Sut y gellid cyfuno'ch teclyn â thechnoleg arall i'w wneud yn fwy defnyddiol? • Pa dasgau wrth dyfu bwyd y gallai cyfrifiadur eu gwneud yn well na bod dynol? • Yn eich barn chi, pa effaith y bydd technoleg Deallusrwydd Artiffisial yn ei chael ar ffermio yn y dyfodol? Adnoddau defnyddiol • microsoft.com/enus/research/project/farmbea ts-iot-agriculture/ • ensia.com/features/deeplearning/ • handsfreehectare.com • teachablemachine.withgoogl e.com • machinelearningforkids.co.uk • plantix.net • plantvillage.psu.ed Iechyd a diogelwch Er mwyn osgoi unrhyw ddamweiniau, gwnewch yn siŵr eich bod yn cadw at y canllawiau iechyd a diogelwch canlynol cyn cychwyn: • darganfyddwch â yw unrhyw un o'r deunyddiau, offer neu ddulliau yn beryglus gan ddefnyddio science.cleapss.org.uk/Resou rces/Student-Safety-Sheets/ • asesiadau risg (meddyliwch am yr hyn a allai fynd o'i le a pha mor ddifrifol y gallai fod); • gofynnwch i oedolyn sefydlu cyfrif myfyriwr i chi wrth ddefnyddio cymwysiadau gwe; • Penderfynwch beth sydd angen i chi ei wneud i leihau unrhyw risgiau (megis gwisgo offer amddiffynnol personol, gwybod sut i ddelio ag argyfyngau ac ati); • cofiwch, peidiwch byth â bwyta na blasu bwyd na diod yn y labordy neu sydd wedi'i agor yn y labordy; • gwnewch yn siŵr bod eich athro / athrawes yn cytuno â'ch cynllun a'ch asesiad risg. 18

Managed by www.crestawards.org email: crest@britishscienceassociation.org The British Science Association is the operating name and trade mark of the British Association for the Advancement of Science Registered charity: 212479 and SC039236 19

Bronze level

Ten hour projects recommended for ages 11+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Bronze Awards page.


Back to top

Bronze

Silver level

Thirty hour projects recommended for ages 14+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Silver Award page.


Back to top

Silver

Gold level

Seventy hour projects recommended for ages 16+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Gold Awards page


Back to top

Gold

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association