Secondary project briefs (ages 11+)


Bronze Awards are typically completed by students aged 11+. They complete a ten-hour project which is a perfect introduction to STEM project work. Over the course of the project, teams of students design their own investigation, record their findings, and reflect on their learnings. This process gives students a taste of what it is like to be a scientist or engineer in the real-world.


Silver Awards are typically completed by students aged 14+ over thirty hours. Project work at Silver level is designed to stretch your students and enrich their STEM studies. Students direct the project, determining the project’s aim and how they will achieve it. They carry out the project, record and analyse their results and reflect on the project and their learnings. All Silver projects are assessed by CREST assessors via our online platform.


Gold Awards are typically completed by students aged 16+ over seventy hours. Students’ projects are self-directed, longer term and immerse them in real research. At this level, we recommend students work with a mentor from their chosen STEM field of study. All Gold projects are assessed by CREST assessors via our online platform. There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


There are more CREST approved resources that have been developed by our partners and providers specific to your region.


Find out how to build practical CREST projects into secondary science lessons using our free teacher guidance pack. Supporting this guidance are easy-to-use, free-to-download mapping workbooks, which match individual Bronze, Silver and Gold CREST Award projects with each area of the secondary science curricula for England, Wales, Scotland and Northern Ireland. You can download and save your own copy of the relevant mapping workbook via the following links:


England

Northern Ireland

Scotland

Wales


To browse the briefs, click the buttons below or scroll down.

Views
2 years ago

Y cwpanaid perffaith o de

 • Text
 • Ddefnyddio
 • Gwobr
 • Myfyrwyr
 • Gwaith
 • Cwpanaid
 • Gallwch
 • Efydd
 • Crest
 • Eich
 • Prosiect
This resource is published under an Attribution - non-commercial - no derivatives 4.0 International creative commons licence (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

Ydych chi’n chwilio am

Ydych chi’n chwilio am gymorth? Gallwch ddod o hyd i Fentor drwy gysylltu â’ch hyb Llysgenhadon STEM lleol: https://www.stem.org.uk/ stem-ambassadors/localstem-ambassador-hubs SUT I GYNNAL CREST GAN DDEFNYDDIO'R GWEITHGAREDD HWN I ddefnyddio eu prosiect i gyflawni Gwobr Efydd CREST, bydd yn rhaid i’ch myfyriwr: • Gwblhau o leiaf 10 awr o waith prosiect • Ystyried effaith ehangach ei brosiect a dangos • Cwblhau llyfr gwaith y prosiect neu adroddiad byr ar ffurf arall • Adfyfyrio ar ei waith yn ystod y prosiect gan ddefnyddio ffurflen proffil myfyriwr Paratoi Ydych chi’n barod i gychwyn arni gyda CREST? Cofrestrwch am gyfrif CREST yma: www.crestawards.org/sign-in Creu prosiect Gwobr Efydd newydd gydag enw(au) y myfyriwr/wyr a theitl y prosiect. Os nad oes gennych yr holl fanylion, gallwch lenwi’r rhain yn hwyrach! Cwblhau’r prosiect Mae gennym lyfrau gwaith hynod ddefnyddiol a phroffiliau i’ch myfyrwyr eu defnyddio wrth gwblhau gwaith am wobr CREST. Gallwch eu lawrlwytho pan fyddwch yn creu eich cyfrif CREST drwy ddilyn y ddolen uchod. Anogwch i’ch myfyrwyr ddefnyddio’r llyfr gwaith neu broffil i gynllunio a gwneud eu prosiect, gan gadw cofnod o’u holl gynnydd gwych. Sicrhewch eich bod chi’n ystyried diogelwch a risgiau! Adfyfyrio Felly, mae’ch myfyrwyr wedi bod yn gweithio’n galed ac wedi cwblhau eu prosiect CREST, ond nid dyma’r diwedd ar eu dysgu Nawr, dylen nhw lenwi unrhyw rannau sy’n weddill yn eu lyfr gwaith. Dyma gyfle iddynt adfyfyrio ar yr holl bethau diddorol maent wedi’u dysgu a’r sgiliau hynod werthfawr maent wedi’u defnyddio. Click to edit project description Cofrestrwch eich prosiect chi am Wobr Efydd CREST Mae gwaith caled yn haeddu gwobr! Dathlwch ac ardystiwch yr hyn mae’ch myfyriwr wedi’i gyflawni drwy gofrestru eu prosiect am Wobr Efydd CREST. Yn syml iawn: Mewngofnodwch i’ch cyfrif CREST yn www.crestawards.org/sign-in Dewiswch y prosiect a lanlwythwch sampl o lyfrau gwaith y myfyriwr neu dystiolaeth arall o’r prosiect. Gwiriwch fod y myfyrwyr sy’n cymryd rhan wedi bodloni’r meini prawf ar y dudalen asesiad athrawon. Yn olaf, cwblhewch y manylion anfon a thalu i archebu eich tystysgrifau crand. Llongyfarchiadau am gwblhau Gwobr Efydd CREST! Beth nesaf? Does dim rhaid i'r darganfod Gwyddonol ddod i ben yma. Gall myfyrwyr roi cynnig ar y lefel nesaf - CREST Arian. Rhannwch yr hwyl drwy annog eraill i gymryd rhan mewn prosiectau CREST a rhannu rhyfeddod gwyddoniaeth. Am syniadau am ddim ar sut i gychwyn arni, gweler www.crestawards.org

Page 1 of 2 BRÎFF MYFYRWYR GWOBR EFYDD Y cwpanaid perffaith o de Mae’r rhan fwyaf o bobl yn gwybod sut i wneud cwpanaid o de. Ond nid yw pawb yn gwneud te yn yr un ffordd. Yn y prosiect hwn, gallwch gynnal arbrofion i weithio allan sut i wneud y cwpanaid perffaith o de i chi. Yna, byddwch yn llunio gweithdrefn safonol (sef set o gyfarwyddiadau manwl iawn) fel y gall pobl eraill wneud te’n union fel rydych chi’n ei hoffi. Dechrau Getting Started arni Paratoi arbrofion: bydd unrhyw ganlyniadau’n dibynnu ar eich chwaeth personol chi. Ond gallwch gynnal profion teg i benderfynu sut mae’n well gennych chi gael eich te. Mae'r holl bethau sy’n cael eu crybwyll uchod yn newidion. Os ydych chi’n eu cadw i gyd yn gyson, ond yn newid un, gallwch weithio allan yr hyn sy’n well gennych chi. Er enghraifft, gwnewch dri chwpanaid o de gyda’r holl bethau hyn gwmws yr un peth: Cyfaint y dŵr a ddefnyddir. Y math a chyfaint y llaeth, ac a ydych chi’n rhoi’r llaeth i mewn cyn neu ar ôl y dŵr. Yr un nifer a math o fag o de a hyd yr amser rydych chi’n ei adael yn y cwpan. Defnyddiwch dri thymheredd gwahanol o ddŵr (er enghraifft, un cwpan gyda 50 oC, un gyda 75 oC ac un gyda 100 oC). Drwy flasu pob cwpan, gallwch benderfynu pa dymheredd o ddŵr i’w ddefnyddio ar gyfer eich cwpanaid perffaith o de. Cynhaliwch lawer mwy o arbrofion, ond cadwch y newidion gwahanol yn gyson, gan newid rhai eraill. Things Pethau to i’w think hystyried about Faint o ddŵr dylech chi ei ddefnyddio a pha mor boeth y dylai fod? Faint o de dylech chi ei ddefnyddio? A fyddwch chi’n defnyddio bagiau o de, neu de rhydd? Faint o laeth byddwch chi’n ei ddefnyddio, ac a fyddwch chi’n rhoi’r llaeth i mewn cyn neu ar ôl y dŵr? Pa fath o laeth byddwch chi’n ei ddefnyddio: braster llawn, hanner sgim neu sgim? Am ba hyd y dylid gadael y bag o de (neu ddail y te) yn y cwpan? Ydych chi am siwgr? Faint? Adnoddau Useful Resources defnyddiol Ewch i archfarchnad lleol i ddod o hyd i amrywiaeth o fathau o de. Rhowch gynnig ar ddefnyddio dŵr potel neu ddŵr tap i weld os oes gwahaniaeth. Ar ôl pob arbrawf, dylech nodi yr hyn oedd yn well gennych. Cyfarwyddiadau ar sut i wnaed y cwpanaid perffaith: nawr eich bod chi wedi penderfynu ar eich newidion personol chi, gallwch lunio weithdrefn safonol. Dyma set o gyfarwyddiadau manwl iawn (ychydig fel rysáit) er mwyn i bobl allu gwneud te’n union fel rydych chi’n ei hoffi. Click to edit project description

Bronze level

Ten hour projects recommended for ages 11+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Bronze Awards page.


Back to top

Bronze

Silver level

Thirty hour projects recommended for ages 14+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Silver Award page.


Back to top

Silver

Gold level

Seventy hour projects recommended for ages 16+. Find out more about this level and how to gain a CREST Award on the Gold Awards page


Back to top

Gold

Managed by:

Supported by:

British Science Association

Wellcome Wolfson Building,
165 Queen's Gate
London
SW7 5HD

© 2018 British Science Association